Skip Navigation
 

Archiwum

Kalendarium

tekst archiwalny pochodzący z nieistniejącej strony www.zsk.bydgoszcz.pl


1952
Uroczysta inauguracja pierwszego roku pracy w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy, powołanym Zarządzeniem Prezesa RM nr 209 z 6 września 1952 r. Nowa szkoła powstaje na bazie Technikum Handlowego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Technikum Finansowego Ministerstwa Finansów. Funkcję dyrektora obejmuje mgr Józef Witek. Internat mieści się początkowo w drewnianym budynku kolejowym w Rynkowie, później zostaje przeniesiony do obiektu przy ul. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy. Pierwszym kierownikiem internatu zostaje Jan Dubiel. Warsztaty szkolne znajdują locum na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy. Organizatorem i pierwszym kierownikiem był Wawrzyniec Szajer.

1953
Powstaje Szkolne Koło PCK.

1954
Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci przygotowani do pracy w specjalnościach: przewozy i taryfy kolejowe oraz finanse w kolejnictwie. Po raz pierwszy dokonuje się naboru uczniów do klas dla młodzieży pracującej. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Teodor Zbierski.

1955
Powstaje wydział zaoczny, będący częścią organizacyjną Technikum.

1956
Rozpoczyna działalność Szczep VII Bydgoskich Drużyn Harcerskich im. J.K. Chodkiewicza kontynuujący tradycje harcerstwa działającego w środowisku kolejarskim od 1921 roku.

1957
Prof. Edmund Lubiatowski zakłada chór szkolny.

1958
Szczep Harcerski otrzymuje sztandar ufundowany przez bydgoskich rzemieślników.

1959

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanym podczas II wojny światowej nauczycielom byłego Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. M. Kopernika w Bydgoszczy. Okręgowa Przychodnia Lekarska PKP uruchamia w budynku Technikum gabinet lekarski i gabinet stomatologiczny. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Bronisław Pozorski.

1960
Remont dachu budynku szkolnego oraz instalacji: ciepłowniczej, elektrycznej i sanitarnej. Wydział zaoczny przekształca się w Zaoczne Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji.

1964
Technikum organizuje IV Centralną Spartakiadę Techników Kolejowych w Lekkoatletyce. Drużyna TK zajmuje I miejsce.

1965
Komitet Rodzicielski funduje sztandar szkolny, przekazany społeczności szkolnej na uroczystości zorganizowanej w sali Filharmonii Pomorskiej.

1969
Do budynku przy ul. Warszawskiej 25 przenosi się internat szkolny. Szkoła zostaje uhonorowana przez Zarząd Główny PCK medalem z okazji 50-lecia PCK.

1971
Uroczyste obchody 50-lecia szczepu VII B.D.H. Technikum organizuje IV Ogólnopolskie Zawody Techników Kolejowych w Piłkę Siatkową Dziewcząt.

1972
Zarząd Główny ZBoWiD nadaje szkole odznakę "Za zasługi dla ZBoWiD". Technikum organizatorem VII Spartakiady Techników Kolejowych w Lekkoatletyce; drużyna TK Bydgoszcz zajmuje II miejsce.

1973
Szkoła wstępuje do Klubu Otwartych Szkół. Na emeryturę odchodzi dyrektor mgr Bronisław Pozorski. Nominację Ministerstwa Komunikacji na dyrektora Technikum otrzymuje mgr Henryk Betański.

1974
Sztandary, szkolny i harcerski, udekorowano honorowymi odznakami "Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych". Powstaje Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi. Szczep VII B.D.H. bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Operacja Bieszczady 40".

1975
Internat Technikum, we współzawodnictwie na najlepszy internat uzyskuje I miejsce w Bydgoszczy, II w województwie oraz dyplom uznania Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Technikum organizatorem IX Ogólnopolskich Mistrzostw Szachowych Techników Kolejowych.

1977
Uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Technikum w sali Filharmonii Pomorskiej. Pierwszy Zjazd Absolwentów. Szkoła zostaje odznaczona odznaką honorową "Za zasługi dla miasta Bydgoszczy". Rozpoczyna się remont kapitalny budynku szkolnego.

1979
Odznaczenie Szczepu VII B.D.H. medalem "Zasłużony Bieszczadom".

1980
Technikum organizatorem Mistrzostw Polski Techników Kolejowych w Piłkę Siatkową Dziewcząt; drużyna TK Bydgoszcz zajmuje III miejsce. Szkolne Koło PTTK wyróżnione zostaje dyplomem uznania za osiągnięcia w upowszechnianiu turystyki. Powstaje NSZZ "Solidarność".

1981
Szczep VII B.D.H. odznaczony najwyższym odznaczeniem harcerskim - "Krzyżem za zasługi dla ZHP" - w czasie uroczystej zbiórki z okazji 60-lecia służby harcerskiej. Zarząd Główny PCK nadaje Klubowi HDK przy Technikum odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". W I edycji ogólnopolskiego "Młodość - Trzeźwość", Technikum zajmuje I miejsce w województwie.

1982
Odsłonięcie w budynku szkolnym tablicy pamiątkowej ku czci zamordowanego w 1945 r. druha Henryka Józefowicza. W halowych mistrzostwach miasta młodzieży szkół w lekkoatletyce, drużyna TK Bydgoszcz zajmuje II miejsce.

1983
Aula szkolna miejscem Krajowej, Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej "Bydgoszcz 83". Powstaje Niezalerzny, Samożądny Związek Zawodowy Pracowników Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. Sukcesy na Jubileuszowych Mistrzostwach Polski w Amatorskiej Radiolokacji (Banach - mistrzyni Polski kobiet, Kaszubowski - mistrz Polski juniorów) oraz Międzynarodowych Mistrzostwach RFN w Radiolokacji (Banach - II miejsce, Pałubicki III miejsce).

1984
W auli szkolnej ogólnopolskie podsumowanie III edycji konkursu "Młodość - Trzeźwość"; Technikum uzyskuje tytuł "Przodująca szkoła w młodzieżowym ruchu trzeźwości". Biblioteka szkolna otrzymuje dodatkowe pomieszczenie, w którym urządzono czytelnię i wypożyczalnię. Aula szkolna miejscem Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Nowości Poczt Świata - Bydgoszcz 84".

1985
Odznaczenie internatu szkolnego honorową odznaką "Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych". Sztandar harcerski odznaczony Orderem Grunwaldu II Klasy.

1986
Szkoła otrzymuje medal "Za zasługi dla Pomorskiego Okręgu Wojskowego". Otwarcie pracowni informatyki oraz modernizacja pracowni elektrycznej. Szkoła zdobywa III miejsce w wojewódzkim konkursie "Turniej Młodych Mistrzów Techniki". Młodzież uczestniczy w obozach wakacyjnych w NRD. Technikum współorganizatorem kursokonferencji dla nauczycieli metodyków i pracowników naukowo - dydaktycznych branży elektrycznej, elektronicznej i telekomunikacyjnej. Wizytacja kompleksowa przeprowadzona przez zarząd Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Komunikacji przy współudziale kuratorium bydgoskiego, przynosi szkole wysoką ocenę całokształtu jej działalności.

1987
Uroczystości 35-lecia Technikum. Nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz odznaczenie jej odznaką honorową "Za szczególne zasługi dla rozwoju wojwództwa bydgoskiego". II Zjazd absolwentów. Technikum organizatorem konferencji nauczycieli podstaw informatyki szkół Ministerstwa Komunikacji. Uruchomienie szkolnego studia telewizyjnego oraz strzelnicy sportowej. W Cenralnych Manewerach Techniczno - Obronnych drużyna TK Bydgoszcz zdobywa III miejsce. Aula szkolna miejscem Krajowej Wystawy Filtelistycznej "Musicaliana 87". Grupa Młodzieży wyjeżdża latem do NRD.

1988
Śmierć dh hm. Eugeniusza Szulca, założyciela VII B.D.H. Utworzenie sportowej klasy (wioślarstwo) o specjalności eksploatacja i naprawa spalinowych pojazdów trakcyjnych. Pracownicza wycieczka zagraniczna na trasie Jugosławia, Włochy, Francja, Holandia. Grupa młodzieży uczestniczy w obozie wakacyjnym w NRD.

1990
Na emeryturę odchodzą: dyrektor - mgr Henryk Betański, wicedyrektor - mgr Kazimierz Kacprowicz oraz kierownik laboratoriów - mgr inż. Roman Dembiński. Dyr. H. Betański otwiera swą pierwszą wpłatą fundusz na wykonanie nowego sztandaru szkolnego. Z wyboru rady pedagogicznej oraz po zatwierdzeniu przez Biuro Spraw Socjalnych i Pracowniczych DG PKP obowiązki dyrektora szkoły podejmuje mgr inż Edward Małachowski. Stanowiska wicedyrektorów obejmują mgr inż Franciszek Dorszewski oraz mgr Janusz Kasprowicz, a stanowisko kierownika laboratorium mgr inż. Jerzy Manikowski. Szkolne studio telewizyjne emituje pierwszy numer kroniki szkolnej zarejstrowanej na teśmie video. Po wielu latach przerwy, w sali przedmiotowej ruchu i przewozów kolejowych pojawia się makieta kolejowa. Technikum zdobywa II miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepszy warsztat pracy nauczyciela przysposobienia obronnego. Wileński Pałac Kultury Kolejarzy wystawia krotochwilę A. Walewskiego, w reżyserii Ireny Rymowicz p.t. "Tatuś pozwolił". Technikum organizatorem szkolenia metodycznego dla nauczycieli szkół z terenu Północnej DOKP, n.t. "Wykorzystywanie telewizji jako nowoczesnego środka dydaktycznego w nauczaniu przedmiotów zawodowych". Uczniowie TK - zawodnicy KKW zdobywają dwa brązowe medale.

1991
W mistrzostwach szkół kolejowych w strzelectwie sportowym, drużyna TK Bydgoszcz zajmuje III miejsce. Oddział Budynków PKP projektuje i wykonuje nową pracownię chemiczną na II piętrze, a Oddział Automatyki i Telekomunikacji rozpoczyna prace nad modernizacją sali przedmiotowej automatyki sterowania ruchem kolejowym. Uruchomienie szkolnego radiowęzła oraz pracowni poligraficznej. Na mistrzostwach Polski szkół kolejowych w Gliwicach w tenisie stołowym, drużyna TK Bydgoszcz zdobywa III miejsce. Szczep VII B.D.H. obchodzi 70-lecie istnienia oraz 35-lecie obecności w Technikum. W kościele garnizonowym w Bydgoszczy poświęcony zostaje sztandar harcerski. Technikum organizatorem szkolenia metodycznego dla nauczycieli szkół kolejowych z terenu Północnej DOKP n.t. "Wykorzystywanie komputera w dydaktyce szkoły". Aula oraz sala gimnastyczna miejscami XVI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Bydgoszcz 91". Wizytację kompleksową Technikum przeprowadza przy współudziale kuratorium bydgoskiego, Biuro Spraw Pracowniczych i Socjalnych Dyrekcji Generalnej PKP; szkoła uzyskuje wysoką ocenę całokształtu działalności. Drużyna TK Bydgoszcz zajmuje II miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Kolejowych w Piłce Nożnej (Szczecin). Internat Technikum zostaje przeniesiony do obiektów kolejowych w Rynkowie koło Bydgoszczy; funkcję kierownika internatu obejmuje mgr Ewa Walkowiak. Uczniowie TK - zawodnicy KKW-ZNTK zdobywają w sezonie łącznie 4 medale (złoty, srebrny oraz dwa brązowe).

1992
Technikum organizatorem mistrzostw lekkoatletycznych szkół kolejowych; Drużyna TK Bydgoszcz zajmuje III miejsce. I Kolejowy Przegląd Piosenki "Przy rozśpiewanej zwrotnicy" organizuje młodzież Technikum. Pojawia się pierwszy numer gazetki szkolnej p.t. "Biała Lokomotywa". Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, budynek szkolny wpisany zostaje do rejestru zabytków województwa bydgoskiego. W wyniku konkursu na dyrektora szkoły, zorganizowanego zgodnie z wymaganiami ustawy o systemie oświaty, nominację na dyrektora szkoły na okres pięciu lat otrzymuje mgr inż. Edward Małachowski. Odbywa się pracownicza wycieczka zagraniczna do Turcji i Grecji. Uczniowie TK - zawodnicy KKW-ZNTK zdobywają w sezonie łącznie 8 medali (2 złote, 2 srebrne, 4 brązowe). Zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby internatu, połowa sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej zostaje wymieniona na standard IBM. Jubileusz 40-lecia istnienia szkoły: 14 pażdziernika uroczystość szkolna z wręczeniem młodzieży nowego sztandaru; 17 października uroczystość dla Absolwentów; III Zjazd Absolwentów.

1993
Drużyna szkolna zajmuje III miejsce w międzyszkolnej lidze piłki koszykowej chłopców. W szkolnym studio telewizyjnym odbywają się zajęcia I Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich. Ukazuje się pięć numerów gazetki szkolnej "Biała Lokomotywa". Młodzież bierze udział w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę. Wycieczka zagraniczna dla uczniów TK z najlepszymi wynikami nauki i zachowania: Hyde Park (Niemcy).

1994
Z dniem 01 września rozpoczyna się pierwszy rok szkolny, w powołanym przez Ministra Transportu, Zespole Szkół Kolejowych w Bydgoszczy. W skład Zespołu wchodzą: Technikum Kolejowe, Zasadnicza Szkoła Kolejowo-Mechaniczna (dawna ZSZ PKP ZNTK w Bydgoszczy) oraz Technikum Zawodowe dla Dorosłych (dawne Zaoczne Technikum Kolejowe w Bydgoszczy). Skład kadry kierowniczej Zespołu jest następujący: pełniący obowiązki dyrektora Zespołu - mgr inż. Edward Małachowski, wicedyrektorzy - mgr inż. Franciszek Dorszewski, mgr inż. Witold Gontarczyk, inż. Jerzy Hermanowski, mgr Bruno Welz, kierownik warsztatów szkolnych - mgr inż. Jan Kaczmarek, kierowniczka internatu szkolnego - mgr Ewa Walkowiak. Mistrzostwa klas pierwszych w LA na stadionie "Brdy". W auli Zespołu, Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Bydgoszcz-94". Wycieczka zagraniczna dla uczniów TK z najlepszymi wynikami nauki i zachowania: Wilno. Remont i modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych. Udział młodzieży w XI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.

1995
W auli szkolnej koncert fortepianowy Agnieszki Sowińskiej oraz eliminacje w Turnieju Wiedzy o Bydgoszczy dla uczniów szkół bydgoskich. "Drzwi otwarte" dla kandydatów do Zespołu . Od października odbywają się w budynku Szkoły lekcje Męskiego Chóru "Hasło". VI miejsce drużyny szkolnej w Mistrzostwach Polski Szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej w piłce ręcznej chłopców. Wystawa filatelistyczna "150 lat kolei na ziemiach polskich". W czasie wakacji letnich gruntowny remont auli szkolnej. Szkoła organizuje konferencję metodyczną nauczycieli przedmiotów informatycznych szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Młodzież bierze udział w XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę. Wycieczka zagraniczna dla uczniów TK z najlepszymi wynikami nauki i zachowania: Wiedeń-Praga.

1996
Konstytuuje się nowy zespół redakcyjny gazetki szkolnej "Biała Lokomotywa" w składzie: Joanna Sprawa i Michał Zieliński (2TK) oraz Tomasz Leśniewski i Tomasz Zaczyński (4TK). Łukasz Szymański (3TK - MDK Bydgoszcz) zdobywa medal srebrny na Mistrzostwach Polski Juniorów w kolarstwie torowym oraz zajmuje V miejsce w wyścigu drużynowym na MIstrzostwach Świata Juniorów w Słowenii. Wprowadzenie obowiązkowych identyfikatorów dla uczniów. Drużyna szkolna zdobywa I miejsce w klasyfikacji zespołowej w zawodach strzeleckich organizowanych przez Kuratorium Oświaty z okazji wyzwolenia Bydgoszczy. W klasyfikacji indywidualnej, Marcin Aładowicz (4AU) zajmuje III miejsce. W sali gimnastycznej zostaje zainstalowane nowe oświetlenie. Szkolna drużyna chłopców zajmuje III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół MTiGM w sztafetowych biegach przełajowych. Młodzież uczestniczy w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę. W auli szkolnej Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Bydgoszcz - 650". Szkoła gości bydgoskiego pisarza Stefana Pastuszewskiego. Wycieczka zagraniczna dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu: Budapeszt.

1997
Bartosz Zwolanowski (5AU - LKT "Wyczół" Gościeradz) II Wicemistrzem Polski w dyscyplinie wyścigów motocyklowych w klasie 80 ccm. Szkoła uczestniczy w I Targach Kolejnictwa i Logistyki Kolei "Kolej - 97" prezentując ekspozycję danych o Szkole. Artur Babiak (5TK) otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Młodzież bierze udział w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę. Marek Witkowski (2TK) zajmuje indywidualnie I i II miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół MTiGM w pływaniu. Reprezentacja Szkoły zdobywa III miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół MTiGM w halowej piłce nożnej oraz I miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół MTiGM w piłce koszykowej chłopców. W auli szkolnej wystawa fotografii "150 lat kolei szwajcarskich". Wycieczka zagraniczna dla uczniów TK z najlepszymi wynikami nauki i zachowania: Berlin-Pocztam.

1998
Remigiusz Gadaliński (TK) zostaje żeglarskim wicemistrzem Polski w klasie "omega" w mistrzostwach ZHP. Michał Berg (5TK) otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Koło strzeleckie zdobywa zespołowo: II miejsce w Okręgowej Lidze Strzeleckiej, II miejsce z zawodach o puchar Dyrektora Zarządu Okręgowego LOK, III miejsce w zawodach o tytuł Króla Strzelców. Wycieczka zagraniczna dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu: Drezno-Praga. Młodzież bierze udział w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.

1999
Z dniem 01 stycznia organem prowadzącym Zespół Szkół Kolejowych zostaje Prezydent Bydgoszczy i Szkoła przechodzi pod kierownictwo Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Bydgoszczy. W wyniku konkursu organizowanego przez Zarząd Miasta Bydgoszcy, dyrektorem Zespołu (na piecioletnią kadencję) z dniem 01 września zostaje mgr inż. Edward Małachowski. Liwidacji ulega internat szkolny w Bydgoszczy-Rynkowie. Maja Burchardt (5RP) otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Do budynku Zespołu przenosi się Bydgoska Szkoła Realna. Wycieczka zagraniczna dla uczniów z najlepszymi wynikami nauki i zachowania: Lwów. Młodzież bierze udział w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.

1999/2000
* 25-lecie matury ( absolwenci Technikum Kolejowego w Bydgoszczy - rocznik 1974 ),
* od września w szkole rozpoczęli pracę panowie ze straży miejskiej ( Daniel Nadolny i Krzysztof Kulpa ),
* w bibliotece pojawiła się nowa pani - mgr Bogumiła Tojza-Domańska,
* otwarcie VIII Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich, prowadzonych przez bydgoskiego dziennikarza - Mirosława Twaroga,
* otrzęsiny pierwszoklasistów,
* impreza - Sekrety klasowe,
* w ramach XVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej Odbyło się w auli Forum Wychowawców i Młodzieży,
* podczas spotkania opłatkowego uczniowie z koła bibliotecznego wystąpili w przedstawieniu Świąteczna ulica,
* teatr z Łodzi zaprosił nas na spektakl pt. Zakręt,
* pani mgr Bożena Florczak przygotowała montaż słowno-muzyczny pt. Wiosna i miłość,
* 25 III - Drzwi otwarte,
* Mariusz Manowski - uczeń IV klasy TK zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym Katyń Golgota Wschodu,
* 30.05.2000r. zmarła nauczycielka - pani mgr Bożena Florczak

2000/2001
* Wojciech Gutorski i Mikołaj Burda w sierpniu 2000 r. zdobyli srebro na mistrzostwach świata juniorów w dwójce bez sternika,
* 6 XI odbyło się spotkanie ze złotym medalistą igrzysk olimpijskich w Sydney 2000 - Robertem Syczem,
* w październiku odbyły się III Międzynarodowe Targi Kolejnictwa,
* nasza szkoła zasiliła konto Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”,
* klasa III RP była na spotkaniu opłatkowym z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy,
* powrót Białej Lokomotywy,
* teatr z Łodzi zaprosił uczniów na spektakl pt. Wir,
* konkurs antynikotynowy


2001/2002
* powitanie gimnazjalistów,
* wybory prezydenckie ,
* wybory najsympatyczniejszej nauczycielki i nauczyciela szkoły

Wyniki:
nauczycielki :
I miejsce mgr Barbara Włoch-Kasprowicz
II miejsce mgr Danuta Urbanowska
III miejsce mgr Maria Dudziak
nauczyciele :
I miejsce mgr inż. Michał Miszta
II miejsce mgr Piotr Łabenda
III miejsce mgr inż. Jan Janowski
* otrzęsiny nauczycieli ( lic. Daniel Bernatajtys, Ewa Lica, mgr Anna Walerowicz, lic. Jakub Lewandowski)
* w ramach XX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w auli szkolnej wystąpili aktorzy z teatru z Torunia,
* w sali gimnastycznej odbył się mecz siatkówki nauczycieli z uczniami,
* Tomasz Strychalski - uczeń IV EN zajął I miejsce w Pierwszych Bydgoskich Prezentacjach Wokalnych Młodzieży Szkół Średnich „AKORD 2002”, otrzymał też nagrodę specjalną za interpretację piosenek na koncercie galowym laureatów Pierwszych Bydgoskich Prezentacji Wokalnych Młodzieży Szkół Średnich „ AKORD 2002”,
* z okazji Dnia Kobiet pani mgr Małgorzata Kunicka wraz z grupą młodzieży przygotowała imprezę pt. Kobieta jest tajemnicą ,
* w marcu odbyło się kolejne przedstawienie pt. Miłość wiosną,
* Drzwi otwarte,
* Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo
* Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyznała Maciejowi Joppek i Pawłowi Krysztofiakowi II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku 2001/2002 za opracowanie dydaktycznego modelu centralki abonenckiej,
* wyjazd do Leszna dla najlepszych uczniów,
* pożegnanie dyrektora - pana magistra inżyniera Edwarda Małachowskiego,
* 31.08.2002r. obchody 50-lecia Technikum Kolejowego w Bydgoszczy

2002/2003
* powitanie klas pierwszych,
* mgr Piotr Łabenda otrzymał tytuł SUPERBELFRA 2002 ( ponad 2 tysiące głosów ),
* z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowany został przez koło teatralne pod przewodnictwem mgr M. Kunickiej turniej nauczycielski,
* otrzęsiny nauczycieli ( mgr inż. Franciszek Dorszewski - dyrektor, mgr Katarzyna Burczyk, mgr inż. Dorota Renk, mgr Anna Smolińska ),
* II Festiwal Artystyczny Gimnazjów „Gim - Art” ( nasi artyści otrzymali Nagrodę Dyrektora Gimnazjum nr 29 w Bydgoszczy ),
* mgr Alicja Truszkowska zorganizowała spotkanie z poetką - panią Grażyną Bielińską,
* Biuro Kujawsko-Pomorskie Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy i Bydgoski Klub Strzelecki LOK zorganizowali dla młodzieży szkół średnich zawody strzeleckie. W klasyfikacji zespołowej strzelcy z naszej szkoły zajęli III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej juniorów S. Erdmann zajął III miejsce.
* program artystyczny o agresji „ Żyj i pozwól żyć innym”,
* „ Polska zawsze wielka „ - montaż słowno-muzyczny przygotowany przez koło teatralne pod czujnym okiem mgr M. Kunickiej,
* kampania antynikotynowa ( imprezy na Starym Rynku i w Pałacu Młodzieży ), nasi gimnazjaliści zajęli II miejsce w konkursie plastycznym na strój o treści antynikotynowej w grupie szkół ponadgimnazjalnych,
* nietypowa lekcja historii - prowadzili ją rycerze z Gniewu ( organizator - mgr D. Urbanowska),
* V Przegląd Szkolnych Teatrów Kameralnych (III miejsce zajął zespół w składzie : K. Szymendara 3Tb, A. Ćwik 5 EN, A. Hardenbicker 5 EN, W. Bielecki 3Tb, A. Ro siński 2 GC, M. Zarzycki 3 GD, S. Norkus 2 GD, K. Posadzy 2 GA,
* VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Pakosławiu koło Rawicza ( udział brały : mgr Alicja Truszkowska i mgr Ewa Lica),
* Tomasz Strychalski i Łukasz Tereszczuk otrzymali wyróżnienie w II Wojewódzkich Prezentacjach Wokalnych Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych „ AKORD 2003”,
* II Międzyszkolny Konkurs Artystyczny „ Młode Talenty” ( zespół w składzie : A. Hardenbicker 5 EN, A. Ćwik 5 EN, W. Bielecki 3 Tb, S. Norkus 2 GD, M. Zarzycki 2 Gd, J. Kruk 1 GA, K. Posadzy 2 GA, A. Rosiński 2 GC - zajął II miejsce ), T. Strychalski w kategorii muzycznej zajął II miejsce,
* dziewczęta z I GE i z II GB zajęły II miejsce w Finałach wojewódzkich Gimnazjady w Koszykówce, * „ Kobieta jest tajemnicą „ - impreza z okazji Dnia Kobiet ( organizatorzy : mgr M. Kunicka i koło teatralne ), * występ koła teatralnego i nauczycieli w pierwszym dniu wiosny, * A. Ćwik, A. Hardenbicker i T. Strychalski z 5 EN mieli swój gościnny występ w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy z programem „ Kobieta jest tajemnicą”,
* „ Nic dwa razy się nie zdarza” - konkurs recytatorski zorganizowany przez mgr E. Biaduń i mgr M. Kunicką ( M. Chojnacka 1GC - I miejsce, Ł. Górka 1GA - II , P. Górska 1 GE - III miejsce ),
 
 
« powrót|drukuj

Darmowe statystyki