JUBILEUSZ  50-LECIA
TECHNIKUM  KOLEJOWEGO
W  BYDGOSZCZY

1952-2002